Mười Chữ

Mười Chữ (Xuân Diệu)

Mưa dầm – thu dưới nguyệt:
Máng chảy – suối trên nhà.

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Mười Chữ” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Thơ Thơ (1938), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận