Một Nét Vĩnh Linh

Một Nét Vĩnh Linh (Huy Cận)

Bốn em bé xuống hầm
Mang theo bài học dở
Bom xa nổ ì ầm
Mắt không rời trang vở

Các em đang tìm hiểu
Tim người đập ra sao
Tay theo hình giải phẫu
Phân máu đen, máu đào

Có nhà báo phương xa
Bấm ảnh, lòng sửng sốt
“Việt Nam – trái tim người
Ở đây đập rất tốt”

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Một Nét Vĩnh Linh” của tác giả Cù Huy Cận. Thuộc tập Hạt Lại Gieo (1984), danh mục Thơ Huy Cận trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận