MỘNG VỠTác giả : Thu Thảo

Muốn được cùng anh kết nghĩa tình
Nhưng mà cảm thấy lặng làm thinh
Hay vì phận hẩm người không đáng
Bởi vậy duyên sai dạ chẳng trình
Nghĩ lại thân này mang xót tủi
Mơ hoài mộng ấy níu càng khinh
Thôi thì chấp nhận ghìm đau mãi
Sẽ giấu trong tim một bóng hình.

Sẽ giấu trong tim một bóng hình
Dù ai có bảo hoặc rằng khinh
Trong lòng vẫn biết che niềm nỗi
Mấy bữa còn trông được ý mình
Lặng lẽ gom dòng thơ để viết
Âm thầm gửi chữ nét buồn thinh
Do đời vướng víu tinh thần mệt
Muốn được an nhiên vẹn nghĩa tình .

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận