Mời Khách Ăn Trầu

Mời Khách Ăn Trầu (Hồ Xuân Hương)

Thân này ví xẻ làm hai được
Nửa để trong nhà, nửa đệ ra

(Quốc văn tùng ký)

Nguyên văn lời Dẫn bằng chữ Nôm:
Có hai người khách đến chơi nhà Xuân Hương, một người tên là Để, một người tên là Đệ, đến sau mời ở chơi nhà ngoài. Xuân Hương bổ quả cau làm hai, mỗi cơi quệt một nửa lá trầu, sai hai con hầu bưng đi mời hai người khóc. Mỗi cơi một mảnh hoa tiên đề hai câu thơ (như trên).

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Mời Khách Ăn Trầu” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Thơ Nôm Truyền Tụng, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận