LỬA TÌNH(Thơ Đường Luật thể Liên thanh)Tác giả/// Thu Thảo

Thả lỏng xiêm y giữa mãn lầu
Chòng chành nút áo gỡ buông lâu
Trăng say ánh mắt nhìn người bậu
Gió thích chân mây chạm nhịp cầu
Rẽ ngưỡng hồng đào phơi nét dáng
Tìm nguồn nước thác vượt hang sâu
Rung rinh mật ngọt tràn trề chảy
Trút hết tinh hoa cạn mộng đầu.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận