Long Tỉnh Quá Trạc (Qua Chơi Giếng Rồng)

Long Tỉnh Quá Trạc (Qua Chơi Giếng Rồng, Hồ Xuân Hương)

Ngọc sơn sơn hạ tiểu khê biên,
Xuyên thạch quyên quyên chú bách xuyên.
Nhuận hoạt hồn như hòa ngọc dịch,
Thanh hương sai khả thắng long diên.
Dư ba tư tưởng thiên chu thụ,
Lưu trạch xuyên xuyên vạn lục điền.
Tinh diệp khởi ưng tư nhất ấp,
Vương Minh dụng cấp phúc di thiên.

Dưới núi Ngọc Sơn dòng nước trong,
Thấm hoà xuyên đá rót trăm sông.
Hồn như nước ngọc lên ngời sáng,
Hơn thể rãi rồng toả ngát hương.
Róc rách tưới lên ngàn gốc đỏ,
Chan hoà dòng thắm vạn đồng xanh.
Há riêng giếng nước cho thôn ấp,
Chu cấp Vương Minh, phước báu ban.
(Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Long Tỉnh Quá Trạc (Qua Chơi Giếng Rồng)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Đồ Sơn Bát Vịnh, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận