LỜI RU CỦA MẸ !

Gom sợi nắng tháng ba vương lại
Thắp lửa hồng, bờ bãi triền đê
Đa đoan gạo đỏ gọi hè
Lúa chiêm mơn mởn, cò về liệng chao !

Cánh én mỏng, trời cao thêu dệt
Hương lúa đồng, mải miết ngân nga
Bãi bờ dào dạt khúc ca
Nón mê áo vải, nở hoa tháng ngày !

Con đò nhỏ, đong đầy bến cũ
Tóc tuyết sương, lam lũ chợ phiên
Sần chai tay cuốc tay liềm
Lối mòn đá sỏi, qua miền bão giông !

Tháng tư tới, đơm bông ngóng đợi
Đón mùa về, phơi phới sắc màu
Nhuộm vàng, bãi trước đồng sau
Mồ hôi thánh thót, bùn nâu sớm chiều !

Thuở thơ ấu, thương yêu khát vọng
Câu ca dao, lắng đọng vành nôi
Gập ghềnh muôn nẻo đường đời
Vững tin con bước, có lời mẹ ru !

Vũ Kết Đoàn

Viết một bình luận