Loạn Trung Biệt Hữu (Chia Tay Bạn Trong Lúc Loạn)

Loạn Trung Biệt Hữu (Chia Tay Bạn Trong Lúc Loạn, Vũ Hoàng Chương)

Đối diện tằng xưng thiên lãi văn
Kim chiêu biệt hỹ, bút ưng phần!
Đông tây mộng quải tam canh nguyệt
Nam bắc tình khiên vạn lý vân
Trọc tửu cô đăng sầu bất ngữ
Hoàng sam thanh nhãn ý hà vân?
Thu phong sạ khởi tiêu hồn cực
Hổ khiếu viên đề hoảng hốt văn

Từng khen tuyệt tác ấy văn trời
Tạm biệt từ đây bẻ bút thôi!
Giấc mộng đông tây vầng nguyệt lửng
Tơ tình nam bắc đám mây trôi
Tỉnh say một cuộc đành không bạn
Hào hiệp ngàn xưa dễ mấy người?
Chợt nổi gió thu lòng héo hắt
Đâu đây hổ thét vượn than dài
(Vũ Hoàng Chương)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Loạn Trung Biệt Hữu (Chia Tay Bạn Trong Lúc Loạn)” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Hoa Đăng (1959), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận