LẤY VỢ CÓ ÍCH THẬT

Vợ dạy mình hào phóng
Lương, thưởng được bao nhiêu
Cứ đưa vợ vợ tiêu
Không cằn nhằn một tiếng.

Trước đây có lười biếng
Lấy vợ tự khắc chăm
Ăn xong chưa kịp nằm
Vợ khua đi rửa bát.

Vợ dạy mình can đảm
Nhận lỗi dù chẳng sai
Vợ nói một cãi hai
Thì ngày mai chết đói.

Vợ – huấn luyện viên giỏi
Dạy thể dục thể thao
Việc nhà khó là bao
Vợ rèn mình được hết.

Vợ dạy mình lễ phép
Đi biết bảo, về thưa
Tan làm kệ nắng mưa
Đường về nhà thẳng tiến.

Đấy còn chưa kể đến
Lấy vợ, tế nhị hơn
Cơm khê, thịt đen ngòm
Vẫn khen ngon tới tấp.

Lấy vợ có ích thật
Chẳng cần Vitamin
A, B, C… tốn tiền
Cũng tự nhiên sáng mắt.

Lai Ka

Viết một bình luận