KHÔNG LÀ CỦA NHAU

Giá như ngày ấy
Đừng đẩy thuyền trôi
Chẳng phải bồi hồi
Chia phôi lời hứa

Anh giờ chọn lựa
Một nửa yêu thương
Ngược lối con đường
Sầu vương khóe mắt

Tình không giáp mặt
Quặn thắt tâm can
Nước mắt ngập tràn
Chứa chan kỉ niệm

Xin đừng xâm chiếm
Tìm kiếm làm chi
Níu kéo được gì
Mấy khi trở lại

Duyên này ngang trái
Bởi tại do mình
Yêu cứ lặng thinh
Chữ tình không chớm

Sẽ không nồng đượm
Sẽ nhuốm lệ cay
Hoang phí tháng ngày
Đọa đày tim nhỏ.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận