Khai Bút (Năm Canh Thân 1920)

Khai Bút (Năm Canh Thân 1920, Tản Đà)

Năm nay tuổi đã ba mươi hai
Ta nghĩ mà ta chẳng giống ai
Khắp bốn phương giời không thước đất
Địa cầu những muốn ghé bên vai

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Khai Bút (Năm Canh Thân 1920)” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Còn Chơi (1921), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận