HONG MÀU NẮNG HẠ

Nắng lại say tình nói đã thương
Nắng ưa rải lối mộng thiên đường
Nắng vờn vớt bọt trên luồng sóng
Nắng điểm thêm màu giữa đại dương
Nắng nhạt ban chiều như ráng đỏ
Nắng phai buổi sớm tựa môi hường
Nắng đừng giỡn nữa tim rung động
Nắng lại say tình nói đã thương.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận