Hồn Thơ Họ Lý

Hồn Thơ Họ Lý (Vũ Hoàng Chương)

Lấy rượu làm binh khởi thế công,
Bầu trời tan dưới gót thi ông.
Men vàng dốc nguyệt đêm quăng chén,
Một nước thanh bình mở giữa sông.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hồn Thơ Họ Lý” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Cành Mai Trắng Mộng (1968) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận