Hờn Thặng Phấn

Hờn Thặng Phấn (Vũ Hoàng Chương)

Lòng ngát tràng giang, mộng bể hồ.
Sầu ai chuông lên giấc Cô Tô,
Gió thu ngày trắng hương vương giả,
Bạc gãy bồng hoen bụi đế đô.
Nửa kiếp phong lưu hờn thặng phấn,
Một trời sương móc lạnh vi lô.
Cửa trăng, bướm lạc đường chăn gối…
Mặt giếng thêu vàng xác lá ngô.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hờn Thặng Phấn” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Mây (1943), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận