Hoạ Thơ Ông Lương Ngọc Tùng

Hoạ Thơ Ông Lương Ngọc Tùng (Tản Đà)

Bốn bể rong chơi trải tháng ngày
Vàng Danh quen biết mới từ nay
Lửa than rèn đúc câu thơ tặng
Son phấn quây quần cuộc tỉnh say
Nhờ có Bắc Nam cơn gió thổi
Xui nên non nước bước đường may
Biết nhau tuy mới tình như cũ
Ngoại bốn mươi năm chút nghĩa này

1936

Ông Lương Ngọc Tùng, thư ký Sở mỏ Vàng Danh (Hòn Gai), tính hào hiệp, đã đón Tản Đà và cả gia đình ra Vàng Danh chơi 3 tháng.

Nguyên xướng:

Gặp ông Nguyễn Khắc Hiếu

Mảng tiếng thi nhân tự những ngày
Nào ngờ gặp mặt có hôm nay
Câu thơ xướng hoạ lời chau chuốt
Cuộc rượu trăng thề cuộc tỉnh say
Nam Bắc hẹn hò tuy buổi mới
Nước non đưa đón cũng duyên may
Yêu nhau chẳng lọ là quen cũ
Thanh khí nghìn xưa vẫn thế này

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hoạ Thơ Ông Lương Ngọc Tùng” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận