Hình Bóng Mất Còn

Hình Bóng Mất Còn (Vũ Hoàng Chương)

Quảng-đảo bom thiêu ngọc đá tàn
Bóng ai cầm súng vẫn chưa tan…
Thiếu Lâm chùa cổ, nghe trên vách
Bóng Đạt Ma ngồi bật tiếng than.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hình Bóng Mất Còn” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Cành Mai Trắng Mộng (1968) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận