Hang Cắc Cớ

Hang Cắc Cớ (Hồ Xuân Hương)

Trời đất sinh ra đá một chòm
Nứt làm đôi mảnh hổng hòm hom
Kẽ hầm rêu mọc trơ toen hoẻn
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm
Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm
Con đường vô ngạn tối om om
Khen ai đẽo đá tài xuyên tạc
Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm

(Bản khắc 1922)

bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Vịnh hang Cắc Cớ
Câu 2: Nứt ngang một lỗ hỏm hòm hom
Câu 4: Vùng gió thông reo vỗ thập thòm

Tiêu đề bài chỉ tên một cái hang ở trong núi Chùa Thầy.
Núi Chùa Thầy có hang Cắc Cớ
Trai chưa vợ nhớ hội Chùa Thầy
Gái chưa chồng nhớ ngày mà đi…

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hang Cắc Cớ” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Thơ Nôm Truyền Tụng, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận