Hạ Nhật Tầm Phu (Ngày Hè Tìm Chồng)

Hạ Nhật Tầm Phu (Ngày Hè Tìm Chồng, Hồ Xuân Hương)

Xa xôi chăng quản ngại đường đi
Nắng rực làm chi bấy những hè
Khắc khoải đã đau lòng cái quốc
Âu sầu thêm xót dạ con ve
Người nằm trướng gấm bồ hôi đượm
Kẻ hái rau tần nước bọt se
Nào khúc Nam huân sao chẳng gảy
Để cho bồ liễu phận le te

(Liệt truyện thi ngâm)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hạ Nhật Tầm Phu (Ngày Hè Tìm Chồng)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Thơ Nôm Truyền Tụng, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận