Gương Treo Nhật Nguyệt

Gương Treo Nhật Nguyệt (Vũ Hoàng Chương)

Sáu chục thành nghiêng đón Nữ vương,
Em theo chị… cũng gái phi thường!
Một phen bóng ngọc nhòa sông Cấm,
Nước Việt hai vầng đẹp mãi gương.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Gương Treo Nhật Nguyệt” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Cành Mai Trắng Mộng (1968) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận