Gió Bắt Mưa Cầm

Gió Bắt Mưa Cầm (Vũ Hoàng Chương)

Dặm phần Tây Vực xa khơi
Giải chùng tơ khói xiêm ngời nhật quang
Mê người một đóa hồng trang
La quần ghen chết mấy nàng cung phi
Thạch Môn từ bước lưu ly
Động sâu hoài hận mình đi chẳng về
Lòng son ngùn ngụt nhớ quê
Từng thiêu cháy tóc mây thề cài trâm
Ấu thơ gió bắt mưa cầm
Giọt thơm lã chã khóc thầm trong men

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Gió Bắt Mưa Cầm” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Trời Một Phương (1962), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận