GIẬN ĐỦ RỒI THÌ NGỒI ĐÓ ANH ÔM

Giận đủ rồi, thì ngồi đó, anh ôm
Đừng xị mặt ra và buồn buồn thế nữa
Em nhìn xem nước ngập vào đến cửa
Khóc tí nữa thôi là chìm cả nhà rồi.

Giận đủ rồi thì..ra rửa mặt đi thôi
Anh biết sai rồi, đừng hành anh, tội lắm
Người yêu của anh có nụ cười tỏa nắng
Trời nay âm u, anh cũng chẳng vui gì.

Giận đủ rồi thì mặc thêm áo, mình đi
Cả ngày buồn buồn, chưa ăn gì, chắc đói
Em thì khỏe re, nhưng anh không chịu nổi
Thôi, mau lại đây, anh đội mũ cho nào.

Giận đủ rồi thì anh hôn cái coi sao
Cả ngày không cho, lòng nôn nao, nhớ quá
Lỗi là ở anh, đừng buồn gì nữa cả
Đừng giận, tội anh, anh đã biết sai rồi.

Lai Ka

Viết một bình luận