Gặp lại người xưa

Một hôm vừa vào facebook
Bỗng dưng thấy một lời mời
Tim mình cứ như ngưng đập
Thì ra người ấy…
Trời ơi!

Kỷ niệm ngày xưa thất lạc
Như một thước phim ùa về
Châm một điếu thuốc phờ phạc
Nhớ về ngày tháng đam mê

Cái hôm mình còn bên họ
Chụp chung biết bao tấm hình
Chia tay vội vàng bấm xóa
Để giờ chỉ biết lặng thinh

Mấy năm rồi không gặp lại
Cũng muốn hỏi thăm một lần
Nhưng sợ nghĩa tình năm ấy
Lại bùng cháy, lại phân vân

Bấm vào nút xanh đồng ý
Tin nhắn họ hiện ra liền
Rồi lại vội vàng bấm hủy
Bởi sợ người ta mượn tiền…

Tiểu Tử HK

Viết một bình luận