Gần… Xa…

Gần… Xa… (Xuân Diệu)

Gần như da với thân cây,
Xa như cội với cành nầy ngóng nhau.
Xa như sông ở đôi đầu,
Mỗi tuần được thấy mặt nhau một lần.

Xa như bổng lặn vừng trăng,
Gần như lại tỏ: trăng dần dần lên,
Gần như khi thấy mặt em,
Sáu hôm xa vắng hoà quên một ngày.

Gần như một bát nước đầy,
Gần như phím gắn cùng giây với đàn,
Gần như cúc nở cùng lan,
Xa như hương rẽ một làn làm đôi.

11-2-1962

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Gần… Xa…” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Cầm Tay (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận