“Em yêu dấu, cho anh thêm cơ hội” “Honey, just allow me one more chance”

Tác giả: Bob Dylan

“Honey, just allow me one more chance”

Honey, just allow me one more chance
To get along with you
Honey, just allow me one more chance
Ah’ll do anything with you
Well, I’m a-walkin’ down the road with my head in my hand
I’m lookin’ for a woman needs a worried man
Just-a one kind favor I ask you
Allow me just-a one more chance.

Honey, just allow me one more chance
To ride your aeroplane
Honey, just allow me one more chance
To ride your passenger train
Well, I’ve been lookin’ all over for a gal like you
I can’t find nobody so you’ll have to do
Just-a one kind favor I ask you
Allow me just-a one more chance.

Honey, just allow me one more chance
To get along with you
Honey, just allow me one more chance
Ah’ll do anything with you
Well, lookin’ for a woman that ain’t got no man
Is just lookin’ for a needle that is lost in the sand
Just-a one kind favor I ask you
Allow me just-a one more chance.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em yêu dấu, cho anh thêm cơ hội
Để giải bày mọi lý lẽ cùng em
Em yêu ơi, hãy cho anh cơ hội
Mong được làm tất cả chỉ vì em
Anh bước đi trên từng nẻo đường quen
Tìm phụ nữ để ân cần chăm sóc
Chỉ xin em cho một lần ân huệ
Hãy cho anh thêm cơ hội nhé em.

Em yêu dấu, xin cho anh cơ hội
Được theo em bay trên chuyến bay dài
Em yêu ơi, hãy cho anh cơ hội
Cùng chuyến tàu theo em đến tương lai
Lòng vẫn mong tìm phụ nữ như em
Nhưng không có ai người anh tìm thấy
Chỉ xin em cho anh điều ân huệ
Hãy cho anh thêm cơ hội nhé em.

Em yêu dấu, mong cho anh cơ hội
Được hoà cùng hạnh phúc sống bên em
Em yêu ơi, hãy cho anh cơ hội
Anh sẽ làm tất cả để yêu em
Anh đi tìm phụ nữ còn lẻ loi
Như tìm kim đã chôn vào trong cát
Đặc ân này xin em, anh mong mỏi
Hãy cho anh thêm cơ hội nhé em.

Viết một bình luận