Ế!

Em vẫn còn trẻ lắm
Làm gì đã phải già
Ế thì kệ người ta
Mắc mớ gì nói riết.

Cứ lấy chồng rồi biết
Trăm thứ đổ lên đầu
Kèn cựa từng đồng rau
Càu nhàu chồng phát bực.

Con cái rồi mỏi sức
Mà chẳng dám kêu la
Như bây giờ ý à
Mệt mình lăn ra ngủ.

Tiền bao giờ cho đủ
Nếu mà chồng với con
Bây giờ hãy còn son
Tiền kiếm tiêu cho đã.

Còn chưa nói đến nhá
Nào là xấu, xồ xề
Rồi chồng chán chồng chê
Thế rồi mà ngồi khóc.

Tự nhiên chuốc khó nhọc
Lên cái tấm thân gầy
Phải trân trọng từng ngày
Khi độc thân chứ nhỉ.

Mai Khôi

Viết một bình luận