Ế!

Thi thoảng phải nhắc lại
Mình hoàn hảo thế này
Ông trời sợ mình khổ
Nên cho ế đến nay.

Lêu lêu lũ có gấu
Phải nhắn tin suốt ngày
Facetime đến mắc mệt
Mình cày phim cho hay.

Được có ngày chủ nhật
Lôi nhau đi khắp nơi
Mình trùm chăn ngủ nướng
Sung sướng thì thôi rồi.

Chúng nó khi giận dỗi
Đứa khóc đứa nịnh đầm
Mình thì cười khúc khích
Cha bố cái lũ hâm.

Cảm ơn ông trời nhé
Cháu ăn ở lành hiền
Chắc tu từ kiếp trước
Giờ đắc đạo thành tiên.

Lai Ka

Viết một bình luận