Ðiệu Buồn

Ðiệu Buồn (Huy Cận)

Mưa rơi trên sân.
Mái nhà nghiêng dần…
Ôi buồn trời mưa!

Nhìn trăm sao buồn
Của mưa trên sân…
Ôi lòng buồn chưa!
Ðêm xa xuống gần,

Biết sao nói năng.
Nhớ chi bâng khuâng.
Cửa the gió rình;
Vườn cau nước dâng.

Mưa rơi đều đều
Trên từng ngói kêu,
Trên từng ngói vang…

Trên từng ngói xanh
Lệ rêu muôn hang.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ðiệu Buồn” của tác giả Cù Huy Cận. Thuộc tập Lửa Thiêng (1940), danh mục Thơ Huy Cận trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận