Đi Đái Bùn Nẩy

Đi Đái Bùn Nẩy (Hồ Xuân Hương)

Quân tử anh hùng đâu vắng tá
Để cho nê thổ nảy chơi xuân

Bài thơ tả cảnh thực đi đái ở chỗ bùn lầy, bị bùn bắn lên chỗ ấy; nhưng cái ý tinh nghịch đáo để lại ở chỗ không trách đám bùn đất (nê thổ) mà lại trách quân tử, anh hùng…

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đi Đái Bùn Nẩy” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Thơ Nôm Truyền Tụng, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận