Đề Sau Bài “Nàng Tề Khương Vợ Vu Văn”

Đề Sau Bài “Nàng Tề Khương Vợ Vu Văn” (Tản Đà)

Ly biệt xưa nay nỗi vợ chồng
Ai hay nhi nữ trí anh hùng?
Quan hà mươi chén thay hàng lệ
Khăn túi trăm năm chạm chữ tùng
Vàng đá nát gan người ngọc tuyết
Tang bồng đưa gánh kẻ tây đông
Yêu chồng nên mới khinh ly biệt
Những bạn thoa quần có biết không?

Bài này Tản Đà đề một bài thơ trong truyện Đài gương, tức là quyển Đàn bà Tầu dịch từ sách Liệt nữ ra.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đề Sau Bài “Nàng Tề Khương Vợ Vu Văn”” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Đài Gương (1919), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận