Đề Bìa Báo “Hữu Thanh”

Đề Bìa Báo “Hữu Thanh” (Tản Đà)

(Tiếng gọi bạn Trung, Nam, Bắc)

Trung Nam Bắc, chị cùng em
Chị em trông đó con chim gọi đàn
Chim kia còn biết gọi đàn
Chút tình hữu ái chị bàn cùng em

(Hữu thanh, 1921)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đề Bìa Báo “Hữu Thanh”” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận