Đề Bài “Mẹ Hiền Của Họ Mang Nước Nguỵ”

Đề Bài “Mẹ Hiền Của Họ Mang Nước Nguỵ” (Tản Đà)

Tám con khác mẹ, mẹ thời chung
Lòng mẹ con ơi, có biết không?
Vinh hiển một nhà ơn đức mẹ
Làm gương mẹ ghẻ với con chồng

Bài này Tản Đà đề một bài thơ trong truyện Đài gương, tức là quyển Đàn bà Tầu dịch từ sách Liệt nữ ra.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đề Bài “Mẹ Hiền Của Họ Mang Nước Nguỵ”” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Đài Gương (1919), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận