Đăng Lâu (Lên Lầu)

Đăng Lâu (Lên Lầu, Vũ Hoàng Chương)

Đăng lâu trường khiếu tác bi ca
Đối thử giang san nại nhược hà?
Bác Lãng nhất chuỳ vô địa lập
Long Tuyền tam xích kỷ thiên ma
Hứng hàm nộ kiến bôn Tần lộc
Khúc bãi kinh văn khấp Nhị hà
Tri bất tri hề tang hải khách
Cố viên thuỳ tảo dạ lai hoa?

Thét vang rừng suối bạt chim muông
Trời vẫn tròn, sao đất chẳng vuông?
Bác Lãng một tay dùi bỏ xó
Long Tuyền ba thước kiếm mài xuông
Hứng lên giận ngắm hươu Tần chạy
Ngâm dứt ghê nghe sóng Nhị cuồng
Hoa rụng đêm nào, ai có biết
Quê nhà ai quét mảnh vườn tuông?
(Vũ Hoàng Chương)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đăng Lâu (Lên Lầu)” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Hoa Đăng (1959), danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận