Ðăng Đông Sơn Tự Kiến Ký Kỳ 2 (Lên Chơi Đông Sơn Tự Kỳ 2)

Ðăng Đông Sơn Tự Kiến Ký Kỳ 2 (Lên Chơi Đông Sơn Tự Kỳ 2, Hồ Xuân Hương)

Bạch lộ hoành giang thủy tiếp thiên,
Tùng lâm nhất thốc cách vân yên,
Nữ Vu trị vũ vô đông hạ,
Ngư phủ phi điêu hoặc hậu tiền,
Ngộ đạo cao tăng huề tích khứ,
Hiện thân Cổ Phật đáo kim truyền,
Ðăng lâm độc bộ Ðông Sơn thượng,
Thừa hứng lâm lưu nguyệt mãn thuyền.

Cò trắng qua sông nước nối trời,
Chùa thiền một cảnh khói mây trôi,
Nữ Vu trị thuỷ không đông hạ,
Ngư phủ thuyền qua sau trước bơi.
Ngộ đạo cao tăng mang gậy xuống,
Hiện thân Phật Tổ đến đây rồi.
Một mình lên núi Ðông Sơn dạo,
Thi hứng đầy thuyền trăng sáng soi.
(Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ðăng Đông Sơn Tự Kiến Ký Kỳ 2 (Lên Chơi Đông Sơn Tự Kỳ 2)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Đồ Sơn Bát Vịnh, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận