Đã Rằng Nương Bóng Trăng Thanh

Đã Rằng Nương Bóng Trăng Thanh (Huy Cận)

Đã rằng nương bóng trăng thanh
Đêm đêm em đến thăm tình có ta.
Ta còn, em cũng chưa xa,
Yêu nhau kẻ thực, người ma, não lòng.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đã Rằng Nương Bóng Trăng Thanh” của tác giả Cù Huy Cận. Thuộc danh mục Thơ Huy Cận trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận