Đá Ông Bà Chồng

Đá Ông Bà Chồng (Hồ Xuân Hương)

Khéo khéo bày trò tạo hoá công
Ông Chồng đã vậy lại Bà Chồng
Tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc
Thớt dưới sương pha đượm má hồng
Gan nghĩa dãi ra cùng chị Nguyệt
Khối tình cọ mãi với non sông
Đá kia còn biết xuân già giặn
Chả trách người ta lúc trẻ trung

(Bản khắc 1922)

– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Vịnh đá ông Chồng bà Chồng
Câu 4: Thớt dưới sương pha đạm má hồng
Câu 8: Chẳng trách người ta lúc trẻ trung

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Vịnh núi ông Chồng bà Chồng
Câu 1: Trời đất sinh ra cũng lạ lùng
Câu 2: Ông Chồng sao lại có Bà Chồng
Câu 3: Đầu trên tuyết nhuốm phơ râu bạc
Câu 4: Lối dưới sương gieo lõm má hồng
Câu 5: Cột nghĩa vểnh ra phô chị Nguyệt
Câu 6: Mảnh tình khép lại chắn ngang sông
Câu 7: Ô hay hồn đá còn như thế
Câu 8: Chẳng trách đôi ta lúc trẻ trung

– Bản Tạp thảo tập
Tựa đề: Vịnh núi ông Chồng bà Chồng có thêm phụ đề chữ nhỏ “Hương Tích sơn tự”
Câu 1: Trời đất sinh ra khéo lạ lùng
Câu 2: Ông Chồng sao lại có Bà Chồng
Câu 3: Đầu trên tuyết nhuốm phơ râu bạc
Câu 4: Lối dưới sương gieo lõm má hồng
Câu 5: Cột nghĩa vểnh ra phô chị Nguyệt
Câu 6: Mảnh tình khép lại chắn ngang sông
Câu 7: Ô hay hồn đá còn như thế
Câu 8: Chẳng trách người ta lúc trẻ trung

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Đá Ông Bà Chồng” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Thơ Nôm Truyền Tụng, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận