CUỐI CÙNG CŨNG THOÁT RỒI 

Ngày mày có người yêu
Tao thiếu điều chết đứng
Bấy nhiêu năm chịu đựng
Cuối cùng cũng thoát rồi.

Rõ hắn không dở hơi
Không sứt môi lồi rốn
Cũng không lùn, lé, chột
Sao hắn lại chọn mày. 

Mày khai thật ra ngay
Là chính mày bẫy hắn
Che giấu bộ mặt thật
Giả dịu dàng chứ gì.

Mày hãy thật thà đi
Giấu làm gì cho khổ
Cứ ăn uống hùng hổ
Như lúc ở bên tao.

Để xem hắn nói sao
Chịu được bao nhiêu buổi
Nếu hắn không chịu nổi
Tao lại chứa chấp mày.


Lai Ka

Viết một bình luận