Cùng lắm thì …

Cùng lắm thì dừng lại
Chia tay như chưa từng
Việc gì phải đứt ruột
Vì một vài người dưng?

Sau bao năm giờ lại
Một mình đi lang thang
Yêu làm gì cho khổ
Tự do sướng gấp ngàn

Rảnh thì đi du lịch
Muốn ăn hay muốn nằm
Không một ai quản thúc
Còn gì phải băn khoăn

Cùng lắm lại đơn lẻ
Không yêu thêm kẻ nào
Ở vậy luôn cho khoẻ
Hâm thế đã làm sao?

Học cách cười vui vẻ
Chỉ sống cho riêng mình
Yêu đương chi tổn thọ
Tin gì trò trẻ ranh

Cùng lắm thì lại ế
Như ngày xưa còn xuân
Giờ trang điểm thêm tí
… Khối đứa lại tới gần

Nồng Nàn Phố

Viết một bình luận