CỨ TỪ TỪ


Có chồng thì phải từ từ
Lỡ sai một bước là hư cuộc đời
Có chồng không phải chuyện chơi
Mình nên nghĩ kỹ những lời chứng minh
Đừng nên vì cái chữ tình
Lời ngon dụ ngọt cảm linh chết liền
Lúc chưa anh nói sướng tiên
Cưới về lộ tẩy dính liền hố sâu
Tình cảm khác hẳn lúc đầu
Chửi đánh đá đập thay câu ngọt ngào
Tình yêu không phải chiêm bao
Nó luôn thực tế ăn vào tương lai
Thà rằng chồng muộn dễ xài
Đừng mê vội cưới đắng cay sau này
Vợ chồng không phải cọng dây
Muốn đứt là dứt khổ dài chữ duyên
Đành rằng nam nữ bình quyền
Nhưng trong thực tế chẳng liên quan gì
Nữ thì sức yếu tứ chi
Nam thì khoẻ mạnh khác gì con trâu
Số phận tạo hóa cơ cầu
Nữ nên nghĩ kỹ từng câu ngọt ngào
Đàn ông thay đổi rất mau
Nếu thương mình thật chậm nào xá chi
Đừng nên suy nghĩ hiếu kỳ
Suốt đời ôm hận phải chi từ từ!

sưu tầm

Viết một bình luận