CỨ BÌNH THƯỜNG, BÌNH TĨNH SẼ VƯỢT QUA

Từ đêm tối ta nhìn đời lặng lẽ
Ngẫm ngày trôi đã làm được điều gì
Và nhận ra cũng thật lắm những khi
Vô tình để phí hoài nhiều giờ phút

Ta cố gắng, dốc tâm can từng chút
Chuyện áo cơm nhất mực phải chu toàn
Tự lúc nào cất luôn tiếng than van
Chỉ thỉnh thoảng thở dài vì mệt nhọc

Ta thường bảo kẻ yếu mềm mới khóc
Hà cớ chi nước mắt phải tuôn dòng
Biết bao giờ số kiếp hết long đong
Bàn chân rướm máu tươi thời sức trẻ

Ta dẫu biết cần làm người mạnh mẽ
Nhưng là người ai chẳng có thương đau
Chỉ khác nhau đối diện hoặc cúi đầu
Chọn tiến lên hay cam lùi số phận

Ta hiểu được mọi thứ cần chữ “Nhẫn”
Có công mài Sắt cũng hóa thành Kim
Sẽ có ngày không còn mải đi tìm
Thứ đơn giản trước mắt mà không thấy

Ta bình thản giữa muôn vàn đưa đẩy
Cứ bình thường, bình tĩnh sẽ vượt qua

Thanh Sunshine

Viết một bình luận