CÔNG ƠN CHA MẸ(Tung hoành trục khoán)

Cúc dục ân thâm công đại hải
Sinh thành nghĩa trọng thái sơn Cao.

CÚC vàng ánh đạo hiếu đền sao
DỤC dưỡng con thơ mới thuở nào
ÂN đức song đường non biển tạo
THÂM tình hạnh phúc suối nguồn trao
CÔNG người gắng sức âm thầm rảo
ĐẠI hạnh guồng tâm vất vả nhào
HẢI nghiệp Cha truyền từ mẫu giáo
SINH THÀNH NGHĨA TRỌNG THÁI SƠN CAO

Tác giả /Thu Thảo

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận