Con Sáo Sậu

Con Sáo Sậu (Tản Đà)

Kìa kìa, ai xui một đàn con chim sáo sậu nó đậu cái lưng bò?
ai làm bây giờ đục nước cho cái con cò nó kiếm ăn?
Sợi tơ hồng ai khéo mà xe xoăn?
trên đầu em ai dạy cái làn khăn nó mới ưa nhìn?
Chắp đôi tay anh vái lạy ông Hoàng thiên;
sớm sai tang tình, ông Nguyệt lão để se duyên cho chúng mình.
Dù duyên, dù nợ, dù tình;
lòng anh bây giờ đã quyết thời cô mình cũng phải nhất tâm.
Ở đời em ơi được mấy mà tri âm.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Con Sáo Sậu” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận