Con Quốc Cùng Con Chãu Chuộc

Con Quốc Cùng Con Chãu Chuộc (Tản Đà)

Bờ ao trên bụi có con quốc
Ở dưới lại có con chãu chuộc
Hai con cùng ở, cùng hay kêu
Một con kêu thảm, con kêu nhuốc
Chuộc kêu đắc ý gặp tuần mưa
Quốc kêu đau lòng thương xuân qua
Cùng một bờ ao, một bụi rậm
Phong cảnh không khác, tình khác xa

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Con Quốc Cùng Con Chãu Chuộc” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Còn Chơi (1921), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận