Còn Biết Làm Sao

Còn Biết Làm Sao (Vũ Hoàng Chương)

Hàng cây xõa tóc chạy đâm nhào
Ngược với chiều xe chúi mũi lao…
Trước mặt có gì nguy? Hẳn thế!
Không dừng lại được, biết làm sao!

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Còn Biết Làm Sao” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Thuộc tập Cành Mai Trắng Mộng (1968) > Nhị Thập Bát Tú, danh mục Thơ Vũ Hoàng Chương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận