CỐ GẮNG

Bởi cuộc đời luôn nhiều lắm bão giông
Nên chẳng thể đợi trông hoài trời nắng
Bởi sơ sẩy sẽ trở thành tay trắng
Nên phải cần cố gắng để thành công.

Công việc nào dù thuận lợi hay không
Dù vất vả lại trùng trùng sóng gió
Giữ tâm vững vượt qua từng khốn khó
Thành công nào chẳng có những gian nan.


Cuộc sống mà sao tránh khỏi trái ngang
Những biến động ngỡ ngàng ai biết được
Nhưng cố gắng luôn hướng về phía trước
Cây cỗi cằn gặp nước sẽ tươi xanh.

Bởi cuộc đời là muôn vạn bức tranh
Dù đẹp xấu an lành hay khốn khổ
Chẳng do bởi Trời đày hay Phật độ
Mà do mình có cố gắng hay không.

Đỗ Huy Yến

Viết một bình luận