CHUYỆN MÌNH NHƯ CHIẾC LÁ

Anh về vui duyên mới
Em cũng sẽ thôi buồn
Đừng chờ và đừng đợi
Chấp nhận rồi bỏ buông

Gom lại tình thư cũ
Góp lại kỷ niệm xưa
Đốt lên chiều hoang hoải
Thương mấy cũng bằng thừa

Bây giờ hai lối rẽ
Hai cuộc mộng riêng nhau
Mình người dưng ngược lối
Câu luyến ái bạc màu

Chuyện đôi mình dang dở
Nuối tiếc nữa mà chi
Trăng xưa nay tan vỡ
Mình thương nữa được gì

Đời này không chung lối
Kiếp này chẳng nợ nhau
Xin người đừng hẹn hứa
Đợi chờ đến kiếp sau

Yêu thương người bên cạnh
Đừng một dạ hai lòng!
Tuổi đời trôi chóng vánh
Tuổi buồn dài mênh mông

Hương xưa giờ đã lạnh
Trả về với trăng sao
Chuyện mình như chiếc lá
Rơi chiều mưa nát nhàu.

Kimmi

Viết một bình luận