Chơi Hoà Bình

Chơi Hoà Bình (Tản Đà)

Vì ai cho tớ cứ lênh đênh!
Nặng lắm! Ai Ôi! Một gánh tình!
Non Tượng giời cho bao tuổi lẻ?
Sông Đà ai vặn một dòng quanh?
Lơ thơ hàng phố mươi nhà đỏ
Phấp phới cô nàng chiếc váy xanh
Mỗi tháng chợ đêm ba buổi họp
Ngọn đèn nha phiến đốt linh tinh

Nhâm Tý 1912

Trong Tản Đà văn tập (viết tay, 1913) thì nội dung bài này như sau:

Vì đâu đưa đến xứ Hoà Bình?
Đó cũng giang sơn đất nước mình
Non Tượng giời cho bao tuổi lẻ
Sông Đà ai vặn một dòng quanh?
Lơ thơ hàng phố mươi nhà đỏ
Phấp phới cô nàng chiếc váy xanh
Phong cảnh đã yêu mà đón rước
Nôm na để lại mấy câu tình

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Chơi Hoà Bình” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển I (1916), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận