Chiều Bâng Khuâng

Chiều Bâng Khuâng (Thế Lữ)

Tặng Vũ Đình Liên

Làn gió bên sông lẹ cánh đưa
Nắng chiều tươi nhuộm cảnh trong mơ:
Bóng cây trên cỏ vươn mình ngả;
Tha thướt Nàng Xuân bước thẩn thơ;

Trời biếc, én nghe chèo vỗ nước;
Nhớ nhung, ai tiếc cánh buồm xa?
Cô hàng đâu biết ta buồn nhỉ,
Đon đả ra chào hỏi khách qua.

Trong một bản chép tay của tác giả tặng nữ sĩ Vân Đài, tác giả ghi tiêu đề bài thơ là Làn gió bên sông, và khổ đầu của bài thơ có một số khác biệt:

Làn gió bên sông lẹ cánh đưa
Nắng chiều như vẻ cảnh nằm mơ…
Bóng cây mặt cỏ vươn mình ngả,
Tha thướt Sầu Tư bước vẩn vơ.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Chiều Bâng Khuâng” của tác giả Nguyễn Thứ Lễ. Thuộc tập Mấy Vần Thơ (1935), danh mục Thơ Thế Lữ trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận