Cái Đòn Cáng Cùng Người Phu Xe

Cái Đòn Cáng Cùng Người Phu Xe (Tản Đà)

Đời thế anh ơi, thế cũng khoe
Hết trò phu cáng lại phu xe
Văn minh chừng mấy ki-lô-mét
Tiến bộ như anh nghĩ chán phè

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Cái Đòn Cáng Cùng Người Phu Xe” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Còn Chơi (1921), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận