BỤI TRẦN

Trải bước bao năm nếm sự đời
Bây giờ ngó lại thấy sầu rơi
Tìm trong kỉ niệm lòng chua xót
Lục giữa trần gian mộng rã rời
Chẳng biết ngày sau còn giữ lại
Thôi đành phận ấy chớ tìm khơi
Thân bèo bọt nước đâu cần hiểu
Lấm bụi phong sương tủi một thời.

Bụi Trần

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận