BIẾT LÀM SAO

Nắm chắc trong tay chẳng thể nào
Do mình vội vã biết làm sao
Khi duyên chớm nở mừng thầm lặng
Lúc nghĩa bồi dâng thấy ngọt ngào
Nhớ buổi ban đầu cho vị ái
Rồi ngày tháng ấy chợt hư hao
Tâm sầu trĩu nặng lòng tan vỡ
Nuốt lệ làm vui khẽ cúi chào .

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận